IV. Огляд технологій та ресурсів, призначених для освітян

13. Програми і ресурси для підтримки навчального процесу

13.1. Microsoft Mathematics

Програма Microsoft Mathematics включає набір математичних засобів, які допоможуть учням швидше і краще виконувати навчальні завдання з математики. За допомогою цієї програми можна покроково вчитися розв’язувати рівняння і глибше вивчати основні поняття алгебри, тригонометрії, фізики, хімії та математичного аналізу.

Зокрема, до складу Microsoft Mathematics входить повнофункціональний калькулятор з можливістю побудови графіків, що працює так само, як звичайний калькулятор. Додаткові математичні засоби дозволяють порівнювати трикутники, перетворювати дані з однієї системи вимірювання на іншу, розв’язувати системи рівнянь.

Розв’язування системи рівнянь

Запустіть програму Microsoft Mathematics, виконавши команду Пуск > Всі програми > Microsoft Mathematics > Microsoft Mathematics.

Виконайте команду Сервис > Средство решения уравнений. Вкажіть кількість рівнянь у системі — 2.

Уведіть кожне з рівнянь і клацніть кнопку Решить. Якщо існує кілька розв’язків системи рівнянь, проаналізуйте, які дії на якому кроці виконуються.

Розв’язування квадратного рівняння і побудова графіка

Запустіть програму Microsoft Mathematics, виконавши команду Пуск > Всі програми > Microsoft Mathematics > Microsoft Mathematics.

Виконайте команду Сервис > Формулы и уравнения > Алгебра. Клацніть квадратне рівняння (ax2+bx+c=0) і в меню, що відкрилося, виберіть команду Решить это уравнение.

Уведіть значення коефіцієнтів a, b і c, а потім клацніть кнопку Ввод.

Клацніть посилання построить двумерные графики обеих сторон этого выражения, і програма побудує графік рівняння.