I. Ваш робочий простір в Інтернеті

2. Початок роботи

2.1. Огляд служб Інтернету

За своєю архітектурою Інтернет є клієнт-серверною мережею.
Це означає, що у ній є сервери — комп’ютери, які забезпечують роботу певних служб і доступ до них, і клієнти — комп’ютери
та інші пристрої, за допомогою яких користувачі звертаються
до мережних служб.


Сьогодні панівне становище серед служб Інтернету займає служба Веб (Всесвітня павутина). Технічно вона являє собою сукупність веб-серверів, на яких розташовано веб-сайти.
Під веб-сайтом розуміють сукупність подібних за змістом
веб-сторінок, які пов’язані між собою гіперпосиланнями
та розміщені на одному сервері.


Серед популярних служб можна також відмітити електронну пошту, служби миттєвих повідомлень, IP-телефонію, службу передавання файлів FTP.

Служби, які функціонують на основі Вебу

На основі Всесвітньої павутини функціонує багато служб і технологій. Розглянемо найпопулярніші з них.

  • Пошукові системи — надають можливість швидко відшукати в Інтернеті потрібну інформацію.
  • Служби хостингу сайтів, відео, зображень, документів — пропонують послуги з розміщення сайтів, надають засоби для конструювання сайтів, керування мультимедійним вмістом.
  • Блог-платформи — служби, що надають користувачам можливість створювати і вести блоги та мікроблоги — мережні журнали, або мережні щоденники, у яких записи розташовуються у хронологічному порядку.
  • Соціальні мережі — сайти, що спеціалізуються на створенні та відображенні соціальних мереж або соціальних відносин між людьми, що мають спільні інтереси, заняття тощо. Такі сайти зазвичай містять певну інформацію про кожного користувача, відображають його соціальні зв’язки і пропонують різноманітні додаткові послуги.
  • Онлайнові спільноти та форуми — служби, орієнтовані на групи користувачів. Надають їм можливість обмінюватися думками, планами, інформацією у межах своїх індивідуальних мереж (груп).
  • Вікі — сайти, що дозволяють відвідувачам брати участь у редагуванні їх вмісту (виправленні помилок, додаванні нових матеріалів). Для цього відвідувачам не потрібні спеціальні програми або знання мов програмування. Інформація на вікі має нелінійну навігаційну структуру, сторінки сайту пов’язані між собою через посилання.
  • Онлайнові версії настільних прикладних програм — служби, що пропонують онлайнові версії програм для роботи з текстовими документами, електронними таблицями, презентаціями тощо. Робота з файлами здійснюється у вікні браузера, файл розміщується у службі хостингу. Можливе його зберігання на локальному комп’ютері.

Застосування онлайнових служб учителями