I. Ваш робочий простір в Інтернеті

1. Оптимізація робочого часу вчителя

  • Перш ніж переходити до вивчення засобів, які розглядаються у курсі «Учителі в онлайні», визначимо коло завдань, на вирішенні яких буде сконцентровано нашу увагу.

    Почати урок
  • Дізнайтеся про те, як за допомогою сучасних засобів і платформ, що функціонують в Інтернеті, можна оптимізувати виконання завдань, які постають перед учителем.

    Почати урок