I. Ваш робочий простір в Інтернеті

1. Оптимізація робочого часу вчителя

1.1. Огляд завдань, які постають перед учителем

Сьогодні професія вчителя в Україні відноситься до категорії таких, що швидко змінюються. Нові методики роботи, збільшення переліку завдань, зміна суспільних вимог вимагають інтенсифікації праці вчителя.

Професійна діяльність учителя пов'язана з виконанням таких основних завдань:

  • планування роботи;
  • підготовка до уроків;
  • перевірка домашніх завдань;
  • спілкування з учнями та батьками;
  • спілкування з колегами;
  • проведення індивідуальних занять;
  • організація роботи гуртків;
  • методична робота.

Планування роботи

Під час планування багато часу займає перенесення інформації з типових планів до власного плану, пошук необхідної інформації у збірках навчальних програм, доведення інформації з планів до відома учнів, батьків та адміністрації.


Підготовка до уроків

Трудомісткий процес, що потребує пошуку інформації, опрацювання власних та інших наробок, внесення коректив у поурочні плани.

Перевірка домашніх завдань

Часто виникають проблеми з учнями на зразок «я не почув», «не так зрозумів», «мені запізно сказали».


Спілкування з учнями і батьками

Щоб донести до учнів та батьків потрібну інформацію, доводиться повторювати її кілька разів. Окрім того, у батьків не завжди є час для особистого спілкування.